Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom

Pravilnikom se detaljnije propisuje struktura i sadržaj izvještaja iz članka 525. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 65/18. i 17/20.) te način i rokovi dostave tog izvještaja.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. listopada 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise