RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o indeksu razvijenosti

NN br. 63/2010, 24.05.2010

Opširnije

Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za 2010. godinu

NN br. 62/2010, 21.05.2010

Opširnije

Pravilnik o prehrambenim aditivima

NN br. 62/2010, 21.05.2010

Opširnije

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati

NN br. 62/2010, 21.05.2010

Opširnije

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

NN br. 62/2010, 21.05.2010

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u travnju 2010. godine

NN br. 61/2010, 19.05.2010

Opširnije

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2010.

NN br. 61/2010, 19.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN br. 61/2010, 19.05.2010

Opširnije

Pravilnik o provedbi Mjere 301. "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa

NN br. 61/2010, 19.05.2010

Opširnije

Naputak o provedbi projekta "Hrvatsko gospodarstvo i NATO"

NN br. 61/2010, 19.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 60/2010, 13.05.2010

Opširnije

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus)

NN br. 60/2010, 13.05.2010

Opširnije

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti

NN br. 60/2010, 13.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižnog poslovnika)

NN br. 60/2010, 13.05.2010

Opširnije

Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine

NN br. 60/2010, 13.05.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

NN br. 60/2010, 13.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

NN br. 57/2010, 10.05.2010

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopunama Carinskog zakona

NN br. 56/2010, 07.05.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

NN br. 56/2010, 07.05.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

NN br. 56/2010, 07.05.2010

Opširnije

Zakon o morskom ribarstvu

NN br. 56/2010, 07.05.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu i uvjetima ovlašćivanja skladištara i izdavanja skladišnice za žitarice i industrijsko bilje

NN br. 55/2010, 05.05.2010

Opširnije

Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

NN br. 55/2010, 05.05.2010

Opširnije

Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN br. 55/2010, 05.05.2010

Opširnije

Odluka o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi

NN br. 55/2010, 05.05.2010

Opširnije

Ispravak Odluke o dodjeli izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom u 2010. godini

NN br. 53/2010, 30.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i registru o izdanim povlasticama

NN br. 53/2010, 30.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o akvakulturi

NN br. 53/2010, 30.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN br. 53/2010, 30.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN br. 53/2010, 30.04.2010

Opširnije

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta

NN br. 53/2010, 30.04.2010

Opširnije

Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona

NN br. 52/2010, 28.04.2010

Opširnije

Odluka o porezima Grada Vrbovskog

NN br. 52/2010, 28.04.2010

Opširnije

Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

NN br. 52/2010, 28.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih

NN br. 52/2010, 28.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru

NN br. 52/2010, 28.04.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga

NN br. 52/2010, 28.04.2010

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave

NN br. 52/2010, 28.04.2010

Opširnije

Odluka o dodjeli izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom u 2010. godini

NN br. 51/2010, 26.04.2010

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru

NN br. 51/2010, 26.04.2010

Opširnije

Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 50/2010, 23.04.2010

Opširnije

Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 50/2010, 23.04.2010

Opširnije

Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 50/2010, 23.04.2010

Opširnije

Naredba o izmjenama Naredbe o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova

NN br. 50/2010, 23.04.2010

Opširnije

Odluka o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse

NN br. 49/2010, 22.04.2010

Opširnije

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2010.

NN br. 48/2010, 21.04.2010

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u ožujku 2010. godine

NN br. 48/2010, 21.04.2010

Opširnije

Odluka o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci

NN br. 48/2010, 21.04.2010

Opširnije

Pravilnik o ribarskim zadrugama

NN br. 48/2010, 21.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi

NN br. 47/2010, 19.04.2010

Opširnije

prva  prethodna 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)