Za Grad Vinkovce promijenila se stopa prireza

Datum: 04.01.2012, Srijeda
Autor: Z.T.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 13%, a osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupna svota obračunanog poreza na dohodak.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Vinkovci.

Ova Odluka primjenjuje se od 9. siječnja 2012.

Povratak na vijesti