Zablude oko reinvestiranja dobitka

Datum: 14.03.2013, Četvrtak
Autor: V.B.

Brojne su kombinacije koje se pojavljuju u praksi u vezi s reinvestiranjem dobitka pa tako i kad se ukupni bruto dobitak iz RDG-a reinvestira uz istodobno plaćanje poreza na dobitak zbog porezno nepriznatih troškova. Problem se pojavio u vezi svote olakšice koja se upisuje u red. br. 28 – Reinvestirani dobitak obrasca PD za 2012., a s obzirom na različite informacije u praksi. Objasnit ćemo ovaj slučaj na primjeru.

Uzmimo da svota bruto dobitka (na red. br. 3. Obr. PD) iznosi 100.000,00 kn i kad se on u cijelosti rabi kao olakšica ista se upisuje na red. br. 28 obrasca PD, a nepriznani troškovi iznose npr. 20.000,00 kn (red. br. 26.). Osnovica za porez na dobit utvrdit će se prema obrascu: red. br. 3 + red. br. 26 – red. br. 35, odnosno konkretno u svotama: 100.000,00 + 20.000,00 - 100.000,00 kn. Dakle, osnovica je 20.000,00 kn. Uz pretpostavku da drugih stavaka koje bi korigirale poreznu osnovicu nema, porez na dobitak iznosi 4.000,00 kn.

Ključno pitanje: je li se u red. br. 28 upisuje 100.000,00 kn ili 96.000,00 kn ?

Ako bi se upisala svota s kojom se zaista može povećati temeljni kapital, tada bismo došli do drukčije razine poreznog oslobođenja, odnosno drukčije porezne osnovice. To pokazuje slijedeća računica: 100.000,00 + 20.000,00 – 96.000,00 kn = 24.000,00 kn. Porezna obveza tada iznosi 4.800,00 kn. Takav pristup „proizvodi“ bezbroj nelogičnih situacija koje su nepotrebne. Vratimo se k našem pitanju.

Iz prikazanog je razvidno da u ovom slučaju poduzetnik treba (ponavljamo i isključivo tvrdimo) unijeti u red. br. 28 svotu koju je namijenio za reinvestiranje (u našem primjeru sveukupni računovodstveni dobitak kao razliku prihoda i rashoda) od 100.000,00 kn kako bi ostvario dopuštenu razinu oslobođenja.

Ali, razumljivo je da će se u prijavi za sudski registar navesti stvarna svota raspoloživog dobitka za povećanje temeljnog kapitala od 96.000,00 kn. Uz predaju prijave poreza na dobit Poreznoj upravi potrebno je u dodatnom pismu objasniti da će se temeljni kapital iz reinvestiranja na red. br. 28 povećati za toliko manje koliko je plaćen porez na dobit, tj. u svoti od 96.000,00 kn. Sve navedeno je u skladu sa čl. 12.a st. 5. Pravilnika o porezu na dobit. Detaljnije o tome možete pročitati u RRiF br. 1/13 str. 165. i u prilogu Prava i porezi br. 1/13 (Uputa PU) str. 16., te u RRiF br. 4/13 koji je još u pripremi.

Povratak na vijesti