Zahtjev domaćeg poduzetnika za povrat PDV-a u Republici Poljskoj

Datum: 19.11.2009, Četvrtak
Klasa: 410-01/09-01/1774
Davatelj: Porezna uprava

Društvo »P.« obratila se s upitom o povratu poreza na dodanu vrijednost inozemnim poduzetnicima. Naime, u upitu se navodi da je društvo »P.« zatražilo povrat poreza na dodanu vrijednost u Republici Poljskoj. Navodi se također da je zahtjev za povrat odbijen u prvostupanjskom postupku te da je žalbeno tijelo zatražilo od društva izjavu poreznog tijela u Republici Hrvatskoj o reciprocitetu odnosno mogućnosti poljskih obveznika da ostvare istovrsno pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj. Obzirom na navedeno upućena nam je zamolba za mišljenje.

Odredbama članka 126.a stavak 1. i članka 126.b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 60/96. do 97/09.) propisano je da inozemni poduzetnici koji izlažu na sajmovima u Republici Hrvatskoj imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost uz uvjet da na području Republike Hrvatske nemaju sjedište niti prebivalište, poslovnu upravu, podružnicu ili drugu poslovnu jedinicu. Navedeni poduzetnici pravo na povrat poreza mogu ostvariti za točno određene isporuke dobara i usluga: najam izložbenog prostora, opskrba izložbenog prostora električnom energijom, vodom, plinom, grijanjem, hlađenjem, telefonskim i telekomunikacijskim priključcima, uređenje, izrada i popravak izložbenog prostora, troškovi parkiranja.

Međutim, prema odredbama članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, objavljenog u Nar. nov., br. 87/09. koji stupa na snagu od 01. siječnja 2010. godine, porezni obveznici koji u Republici Hrvatskoj nemaju sjedište niti prebivalište, poslovnu upravu, podružnicu ili drugu poslovnu jedinicu i ne obavljaju isporuke dobara i usluga u Republici Hrvatskoj imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost koji su im zaračunali porezni obveznici na području Republike Hrvatske za isporuke pokretnih dobara i obavljene usluge. Pravo na povrat poreza ostvaruje se pod uvjetom da u državi podrijetla podnositelja zahtjeva tuzemni porezni obveznik također ima pravo na povrat poreza.

Postupak povrata poreza na dodanu vrijednost utvrđuje se u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva države iz koje se traži povrat, stoga se hrvatski poduzetnici se za sva pitanja u vezi povrata poreza na dodanu vrijednost u Republici Poljskoj trebaju obratiti poljskim poreznim vlastima.

Povratak na mišljenja