Zahtjevi za reprogram poreznog duga mogu se podnositi do 13. kolovoza 2012.

Datum: 19.07.2012, Četvrtak
Autor: Š.G.

Poduzetnici koji nisu podnijeli zahtjev u roku koji je Zakon prvotno odredio mogu zahtjev podnijeti u novom roku koji vrijedi do 13. kolovoza 2012. Taj rok je određen čl. 1. Zakona o dopuni Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom (Nar. nov., br. 78. od 13. srpnja 2012.).

I dalje se dostavlja ista dokumentacija koja je vrijedila i prije. Naime Zahtjev treba sadržavati:

– prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga,
– osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika,
– poslovni i financijski plan poduzetnika za razdoblje za koje se traži reprogramiranje,
– razloge zbog kojih je nastao porezni dug,
– podatke o strukturi vlasništva poduzetnika,
– podatke o povezanim društvima,
– podatke o sudskim postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poduzetnika,
– prijedlog instrumenata osiguranja naplate poreznoga duga, a sukladno Općem poreznom zakonu.

Više o tome i o Uplatnim računima za reprogramirani dug može se vidjeti u časopisu RRiF 4/12.

Povratak na vijesti