Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi

Datum: 07.04.2020, Utorak
NN br. 42/2020

      Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 118/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 8. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise