Zakon o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Datum: 02.04.2021, Petak
NN br. 34/2021

Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar. nov., br. 115/18.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 10. travnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise