Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi

Datum: 07.04.2020, Utorak
NN br. 42/2020

     Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o turističkoj pristojbi (Nar. nov., br. 52/19. i 32/20.).

     Ovaj Zakon stupa na snagu 8. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise