Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona

Datum: 07.04.2020, Utorak
NN br. 42/2020

      Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.).

      Ovlašćuje se ministar financija uskladiti Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19. i 35/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od osam dana od dana njegova stupanja na snagu.

      Ovaj Zakon stupa na snagu 8. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise