Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Datum: 01.07.2011, Petak
NN br. 74/2011

U Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 33/96., 96/01., 13/02., 136/02. – pročišćeni tekst, 112/05., 59/06. i 55/08.):

  • u čl. 2., st. 1. iza riječi: »države« riječ: »i« briše se i stavlja se zarez, a na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »i 23. kolovoza – Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima.«,
  • iza st. 6. dodaje se st. 7. koji glasi: »Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, kao dan spomena na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, obilježava se dostojanstveno i nepristrano.«.

Ovaj Zakon stupa na snagu 9. srpnja 2011.

Povratak na nove propise