Zakon o dopuni Zakona o javnobilježničkim pristojbama

Datum: 11.10.2012, Četvrtak
NN br. 112/2012

U Zakonu o javnobilježničkim pristojbama (Nar. nov., br. 72/94., 74/95. i 87/96.) u čl. 10., st. 1., točki 7. na kraju rečenice riječ: »i« briše se i stavlja se zarez, a u točki 8. na kraju rečenice briše se točka i dodaje riječ: »i«. Iza točke 8. dodana je točka 9. koja glasi: »9. osnivači jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.«.

Ovaj Zakon stupa na snagu 19. listopada 2012.

Povratak na nove propise