Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu

Datum: 19.03.2020, Četvrtak
NN br. 32/2020

      Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise