Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Datum: 17.04.2020, Petak
NN br. 47/2020

      Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18., 2/20. i 46/20.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 18. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise