Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi

Datum: 19.03.2020, Četvrtak
NN br. 32/2020

     Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o turističkoj pristojbi (Nar. nov., br. 52/19.).

     Ovaj Zakon stupa na snagu  20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise