Zakon o elektroničkim komunikacijama

Datum: 04.07.2022, Ponedjeljak
NN br. 76/2022

Zakonom se uređuje područje elektroničkih komunikacija, i to pružanje elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, pružanje univerzalnih usluga te zaštita prava korisnika, gradnja, postavljanje, održavanje i korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture, povezane opreme i povezanih usluga te određenih značajki terminalne opreme, uvjeti tržišnog natjecanja te prava i obveze sudionika na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, djelotvorno upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom, digitalni radio i televizija, zaštita podataka, sigurnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te obavljanje inspekcijskog nadzora i kontrole u elektroničkim komunikacijama, postupak donošenja odluka i rješavanja sporova u elektroničkim komunikacijama, kao i ustrojstvo, djelokrug i nadležnost nacionalnog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije, poštanske usluge i željezničke usluge.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o elektroničkim komunikacijama (Nar. nov., br. 73/08. – 72/17.).

– Pravilnik o uvjetima uporabe norme za kodiranje digitalnog televizijskog signala u zemaljskim radiodifuzijskim sustavima (Nar. nov., br. 73/07.)

– Pravilnik o standardnim ponudama (Nar. nov., br. 126/15.).

Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj odnosno 1. siječnja 2023. godine prestaju važiti članci 165. do 168. ovoga Zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu 12. srpnja 2022., osim odredbi čl. 169. do 172. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine. Zakon se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise