Zakon o hrani

Datum: 15.02.2023, Srijeda
NN br. 18/2023

Zakonom se utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, obveze subjekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje, službene kontrole te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o hrani (Nar. nov., br. 81/13., 14/14., 30/15. i 115/18.)

– u članku 2. stavku 1. točke 4., 7., 14., 18., 22., 24. i 29. te naslovi iznad članaka i članci 94., 95., 96., 97., 171., 172. i 173. Zakona o veterinarstvu (Nar. nov., br. 82/13., 148/13., 115/18. 52/21., 83/22. i 152/22.)

– članak 10. Pravilnika o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju (Nar. nov., br. 38/08.)

– Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima (Nar. nov., br. 70/08. i 86/08. – ispravak)

– Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu (Nar. nov., br. 88/10., 93/10. i 78/11.)

– Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima (Nar. nov., br. 39/13.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 23. veljače 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise