Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Datum: 30.04.2020, Četvrtak
NN br. 53/2020

Zakonom se propisuju posebne interventne mjere u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona zastaje se s postupanjem u svim ovršnim postupcima.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, provodit će se ovršni postupci radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona mogu se provoditi ovršni postupci i izvan slučajeva navedenih u stavku 2. ovoga članka ako sudac s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja ocijeni da je navedene postupke nužno hitno provesti, unatoč posebnim okolnostima. Takvu će odluku sudac posebno obrazložiti.

Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ovrhe koje se provode sukladno odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18., 2/20., 46/20. i 47/20.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. svibnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise