Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Datum: 23.07.2021, Petak
NN br. 84/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 125/11. – 126/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 31. srpnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise