Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

Datum: 27.11.2020, Petak
NN br. 131/2020

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/17.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 28. studenoga 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise