Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

Datum: 14.05.2021, Petak
NN br. 52/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o biogorivima za prijevoz (Nar. nov., br. 65/09. – 94/18.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 22. svibnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise