Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Datum: 23.12.2020, Srijeda
NN br. 144/2020

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 52/19., dalje: Zakon).

Jedna od bitnih izmjena jesu nove stope članarina koje vrijede za 2021., a to su sljedeće stope:

  • Prva skupina - 0,14212
  • Druga skupina - 0,11367
  • Treća skupina - 0,08527
  • Četvrta skupina - 0,02842
  • Peta skupina - 0,01705

Iznimno, godišnji paušalni iznos članarine osobe iz čl. 20. Zakona plaćaju za 2020. godinu jednokratno do 31. ožujka 2021.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise