Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Datum: 14.05.2021, Petak
NN br. 52/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03. – 76/13.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 3. lipnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise