Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Datum: 24.12.2010, Petak
NN br. 145/2010

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03., 140/05., 132/06. i 153/09.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise