Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

Datum: 27.07.2012, Petak
NN br. 86/2012

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (Nar. nov., br. 109/01., 82/04., 76/07. i 38/09.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 4. kolovoza 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise