Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

Datum: 23.12.2020, Srijeda
NN br. 144/2020

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 66/19. i 53/20.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2021., osim čl. 73.a koji je dodan čl. 5. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. srpnja 2021. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise