Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Datum: 16.04.2021, Petak
NN br. 41/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Nar. nov., br. 18/13., 127/13., 74/14. i 98/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 24. travnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise