Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

Datum: 17.04.2020, Petak
NN br. 47/2020

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (Nar. nov., br. 75/08. i 54/13.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 25. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise