Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

Datum: 31.10.2023, Utorak
NN br. 129/2023

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 145/22. i 63/23.). Detaljnije o promjenama može se pročitati u časopisu RRiF br. 11/23., str. 198.

Povratak na nove propise