Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

Datum: 13.07.2011, Srijeda
NN br. 80/2011

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 152/08. i 76/09.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 21. srpnja 2011. osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu 1. rujna 2011.; 1. siječnja 2015 te s danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise