Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Datum: 17.04.2020, Petak
NN br. 47/2020

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13., 19/15., 102/15., 15/18. i 70/19.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 25. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise