Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13. – 146/20.).

Kreditne institucije koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisane u sudski registar i imaju odobrenje za rad odnosno odobrenje za pružanje bankovnih i financijskih usluga te podružnice kreditne institucije iz druge države članice koje u Republici Hrvatskoj pružaju uzajamno priznate usluge i upisane su u sudski registar nastavljaju poslovati na temelju dobivenog odobrenja odnosno upisa u sudski registar. Ostala odobrenja i suglasnosti izdani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi.

Svi postupci za dobivanje odobrenja i suglasnosti koji su bili pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema postupovnim odredbama ovoga Zakona. Svi postupci supervizije i drugi postupci koji su bili pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema postupovnim odredbama ovoga Zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise