Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Datum: 23.07.2021, Petak
NN br. 84/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13. – 102/19.). Izmjene donose mogućnost rada većeg broja korisnika mirovina uz zadržavanje mirovine.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. kolovoza 2021.,. a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise