Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Datum: 14.10.2022, Petak
NN br. 119/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13. – 84/21.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise