Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Datum: 05.02.2021, Petak
NN br. 10/2021

U Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Nar. nov., br. 102/20.) naziv Zakona mijenja se i glasi:

»Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije«.

Izmjenama i dopunama primjena Zakona proširena je na potresima od 28. i 29. prosinca 2020. pogođenim područjima.

Ovaj Zakon stupa na snagu 6. veljače 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise