Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Datum: 10.12.2010, Petak
NN br. 139/2010

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 150/08., 94/09., 153/09. i 71/10.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise