Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Datum: 28.05.2020, Četvrtak
NN br. 63/2020

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 30/15. i 112/18.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 5. lipnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise