Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 30/15. – 133/20.). Većina izmjena odnosi se na usklađenja zbog uvođenja eura kao službene valute u RH te na promjene u vezi s statutarnim tehničkim pričuvama te imovini za pokriće istih.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (Nar. nov., br. 72/19.) prestaje važiti, osim u dijelu koji se odnosi na obveze društva za osiguranje i društva za reosiguranje propisane č. 11., 12. 13. i 14. tog Pravilnika u odnosu na poslovanje navedenih društava u 2022. godini.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise