Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

Datum: 25.06.2021, Petak
NN br. 70/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o otocima (Nar. nov., br. 116/18. i 73/20.).

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

  • Uredba o izmjeni Zakona o otocima (Nar. nov., br. 73/20.)
  • Uredba o uvjetima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (Nar. nov., br. 77/06. i 66/07.)
  • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu troškova prijevoza vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode (Nar. nov., br. 68/19.).

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (Nar. nov., br. 82/07. i 35/11.) prestaje važiti stupanjem na snagu pravilnika iz čl. 33. st. 17. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 41/18., 98/19. i 30/21.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 3. srpnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise