Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Datum: 04.07.2022, Ponedjeljak
NN br. 76/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene odredbe Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Nar. nov., br. 44/16. – 110/21.) zbog usklađivanja s Direktivom (EU) 2021/2261 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o izmjeni Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) te zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Ovaj Zakon stupa na snagu 12. srpnja 2022., osim čl. 1., 2., 3., 7., 10. do 13., 15. te 17. do 24. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine. Zakon se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise