Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

Datum: 25.05.2011, Srijeda
NN br. 57/2011

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o područjima posebne državne skrbi (Nar. nov., br. 86/08.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 2. lipnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise