Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

Datum: 24.12.2010, Petak
NN br. 145/2010

U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 86/06., 125/06. – ispravak, 16/07. – ispravak, 95/08. – Odluka USRH i 46/10 – ispravak) u čl. 16. XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA, u Općini pod rednim brojem 13. – Općina Poličnik i u Općini pod rednim brojem 14. – Općina Posedarje mijenja se popis naselja koja ulaze u sastav tih Općina.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise