Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Datum: 20.05.2022, Petak
NN br. 57/2022

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 20/18. – 98/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 28. svibnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise