Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi

Datum: 11.10.2012, Četvrtak
NN br. 112/2012

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o Poreznoj upravi (Nar. nov., br. 25/12.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 19. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise