Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Datum: 11.12.2020, Petak
NN br. 138/2020

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16., 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.).

Ovaj Zakon primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2021.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise