Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Datum: 15.11.2019, Petak
NN br. 110/2019

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Nar. nov., br. 78/15. i 118/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 23. studenoga 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise