Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

Datum: 11.10.2012, Četvrtak
NN br. 112/2012

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o potrošačkom kreditiranju (Nar. nov., br. 75/09.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 19. listopada 2012., osim odredbi čl. 5. i 7. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom isteka 90 dana od dana objave ovoga Zakona u »Narodnim novinama«, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise