Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Datum: 15.04.2020, Srijeda
NN br. 46/2020

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18. i 2/20.).

      Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 2/20.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 23. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise