Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Datum: 23.12.2022, Petak
NN br. 152/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (Nar. nov., br. 75/13., 36/15. i 46/17.) zbog usklađenja s zakonodavstvom Europske unije i uvođenja eura kao službene valute u RH.

Ovaj Zakon stupa na snagu 31. prosinca 2022., osim čl. osim članaka 19., 21., 23., 25., 27., 28., 30., 32., 34., 36. i 38. te članaka 49.a i 49.c koji su dodani člankom 40. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise