Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Zakonom su donesene opsežne izmijene i dopune Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14. – 98/19.). Izmjene se odnose na obračun plaće i naknade plaće, sadržaj ugovora o radu, ugovor o radu na određeno vrijeme, ugovor o radu za stalne sezonske poslove, rad na izdvojenom mjestu rada, dodatan rad, probni rad, dopust, zaštitu maloljetnika, odsutnost s posla, otkaz i otkazni rok i dr.

Detaljnije o tome može se pročitati u časopisu RRiF br. 12/22. str. 224. i RRiF br. 1/23. str. 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim čl. 55. kojim se uređuje pitanje sklapanja i primjene kolektivnih ugovora koji stupa na snagu 1. srpnja 2023. te čl. 55. kojim je reguliran rad putem digitalnih radnih platformi koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise